Terminály WFMS-IP, terminály docházky a traceability výroby

V rámci partnerského řešení s našim implementátorem informačního systému, s firmou KARAT Software a. s., vyrábíme terminály docházky, stravy a traceability výroby jako rozšíření IS KARAT. Nabízíme několik typových řad terminálů WFMS-IP.

Terminál WFMS-IP je v podstatě jednoduchým vstupně/výstupním terminálovým zařízením zahrnujícím klávesnici a displej, které komunikuje s řídícím programem spuštěným na serveru prostřednictvím protokolu TCP/IP.

Výhody

  1. univerzálnost
  2. jednoduchost
  3. široké možnosti využití
  4. snadné nastavení
  5. snadná zaměnitelnost jednoho terminálu za druhý
  6. terminálové provedení
  7. dodávaný FW na míru dle konkrétní použité čtečky čárových (či 2D) kódů
  8. robustní, odolné, trvanlivé provedení
  9. nízké provozní náklady

Možnosti

Terminál umí již ve standardu obsluhovat dvě sériové linky, z nichž jedna je standardně využívána pro sériovou čtečku čárových či 2D kódů a druhá pro čtečku identifikačních čipů typu DALLAS.

Možnosti jsou tedy neomezené, záleží jen na tom, co si zákazník v řídícím programu terminálu, který je nainstalován na serveru, naprogramuje.

Komunikace

Na terminál je zapotřebí pouze nastavit konkrétní IP adresu a poté je již možno terminál využívat.

Pro komunikaci mezi řídícím programem na serveru a terminálem slouží jednoduchá implementovaná knihovna typu API, vytvořená v programu C#.

Typové řady terminálů

Terminály je možno řídit prostřednictvím sítě LAN z nadřízeného informačního systému.

Terminál docházkového systému

Terminály WFMS-IP/ED3 a ED4 slouží pro sběr dat a vyhodnocení docházky zaměstnanců.

Terminál pro otevírání dveří

Terminály WFMS-IP/DT1 a DT2 používají dvě integrovaná nezávislá relé k ovládání otevírání dveří, závor, turniketů či jiných vstupních zařízení prostřednictvím tzv. elektronických vrátných na základě nastavitelných pravidel.

Terminál traceability výroby

Terminál traceability WFMS-IP byl navržen a zkonstruován jako odolný terminál s dlouhou životností pro použití ve výrobním prostředí pro odvádění operací výrobního procesu.

Terminál stravovacího systému

Terminál WFMS-IP/SO2 slouží pro individuální objednávání stravy zaměstnanci.

Způsob dodání

FirmWare

V rámci zákaznické konfigurace je pro terminál dodáván příslušný firmware, který je vytvořen vždy s ohledem na konkrétní zákazníkem použitý typ čtečky čárových či 2D kódů.

K terminálům je dodávána aplikace pro update firmware a dále tzv. programátorský základ, který umožňuje základní komunikaci mezi řídícím programem a terminály prostřednictvím protokolu TCP/IP, který může posloužit jako základní návod pro programátora, jak řídící SW naprogramovat.

Řídící Software

Zákazníkům s IS KARAT dodá obslužný software k terminálům přímo KARAT Software a.s.

Zákazníci s jiným IS si buďto mohou naprogramovat obslužný software (ve spolupráci s dodavatelem svého IS) sami na míru, nebo jim jej může vytvořit na míru dodavatel jejich IS. TOROLA electronic spol. s r.o. jako výrobce terminálů pro tyto potřeby poskytuje tzv. programátorský základ se všemi potřebnými informacemi.

Manuály

Všechny manuály k terminálům řady WFMS-IP jsou k dispozici v nabídce Ke stažení.

Produktové listy

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Co jsou Cookies? SOUHLASÍM