Selektivní pájecí vlna

Versaflow 3/45 ... Pořídili jsme selektivní pájecí vlnu Ersa a generátor dusíku Parker.

Versaflow 3/45 je selektivní pájecí vlna, která má v naší společnosti nahradit ruční pájení klasických vývodových součástek. Cílem pořízení tohoto stroje je především zvýšení kvality pájených spojů, zvýšení reprodukovatelnosti procesu, zkrácení pájecích časů a úspora nákladů na výrobu.

U některých výrobků může selektivní pájecí vlna nahradit i pájení klasickou dutou vlnou. V tomto případě jsou zjevné další výhody – selektivní nanášení tavidla a s tím spojené ekologické a ekonomické úspory, dále pak při procesu samotného selektivního pájení není DPS tepelně zatěžována celoplošně, ale pouze v oblastech pájených spojů. Stroj se skládá ze tří modulů – nanášení tavidla, předehřevu a pájení.

Konfigurace stroje nám umožňuje díky dvěma pájecím hrncům, používat olovnatou i bezolovnatou pájku. Taktéž modul pro nanášení tavidla je opatřený dvěma nádobami pro použití rozdílných tavidel. V předehřívacím modulu lze využívat tři odpojitelné předehřívací zóny podle délky DPS. Ve Versaflow 3/45 je možno zpracovávat desky plošných spojů od 60 – 410mm šířky. Pro každý výrobek je vypracován příslušný pájecí program, ve kterém jsou zohledněny všechny požadované parametry.

Maxigas 104

je generátor dusíku, který ze stlačeného vzduchu dokáže separovat dusík v předepsané kvalitě, kterým je zásobována selektivní vlna Versaflow 3/45.

Selektivní pájecí vlnu a generátor dusíku chápeme jako ucelenou technologii která má nabídnout našim zákazníkům nové možnosti, má zmodernizovat výrobu, zvýšit konkurenceschopnost naší firmy a posunout naši firmu o krok kupředu.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Co jsou Cookies? SOUHLASÍM