Jsme certifikováni dle norem ISO 9001 a 14001

Zacílení kvality

Cíleně investujeme do kvality zejména v těchto oblastech

  1. sledovatelnost jednotlivých výrobků (traceabilita výroby)
  2. elektronizace firemních procesů (nahrazování papírových formulářů)
  3. zvyšování kvalifikace pracovníků

Traceabilita výroby

Řízení kvality výroby nám pomáhá zajišťovat komplexní informační systém KARAT společně se systémem 2D kódů výrobků.

Každý výrobek obdrží na počátku výrobního cyklu jedinečný kód v podobě štítku s 2D kódem, který ho provází celým výrobním procesem.

Všechny operace, které se v průběhu výrobního procesu na daném výrobku provádějí, jsou prostřednictvím tohoto kódu podrobně evidovány a v případě zjištěné neshody je již jen otázkou několika málo okamžiků vyhledat zdroj chybného úkonu za účelem zjednání nápravy.

Od roku 2005 řídíme všechny naše procesy v souladu se standardy norem ISO 9001 a ISO 14001.

Naši zaměstnanci byli proškoleni a certifikováni dle standardu IPC A-610D.

Řízení údržby a oprav strojů

Prostřednictvím modulu Servis v našem firemním informačním systému KARAT přecházíme k elektronickému plánování, řízení, evidování a dokumentování údržeb výrobních zařízení. Díky této změně můžeme lépe řízeně a efektivněji plánovat pravidelné údržby těchto zařízení. Dále můžeme sledovat a vyhodnocovat ekonomickou náročnost nejen pravidelného servisu, ale i mimořádných oprav na výrobních strojích. Hlášením závad přes náš terminálový systém TERMAN a následným zablokováním neshodného výrobního zařízení dochází k eliminaci odvádění výroby na takovém zařízení.

Všechny tyto změny mají za cíl především zvýšit kvalitu vyráběných zakázek.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Co jsou Cookies? SOUHLASÍM