Řídíme kvalitu

Zacílení kvality

Cíleně investujeme do kvality zejména v těchto oblastech

  • sledovatelnost jednotlivých výrobků (traceabilita výroby)
  • elektronizace firemních procesů (nahrazování papírových formulářů)
  • zvyšování kvalifikace pracovníků

Traceabilita výroby

IS Karat a TerMan

Řízení kvality výroby nám pomáhá zajišťovat komplexní informační systém KARAT společně se systémem 2D kódů výrobků.
Každý výrobek obdrží na počátku výrobního cyklu jedinečný kód v podobě štítku s 2D kódem, který ho provází celým výrobním procesem.
Všechny operace, které se v průběhu výrobního procesu na daném výrobku provádějí, jsou prostřednictvím tohoto kódu podrobně evidovány a v případě zjištěné neshody je již jen otázkou několika málo okamžiků vyhledat zdroj chybného úkonu za účelem zjednání nápravy.

ISO 9001 a 14001

Od roku 2005 řídíme všechny naše procesy v souladu se standardy norem ISO 9001 a ISO 14001.
Naši zaměstnanci byli proškoleni a certifikováni dle standardu IPC A-610D.

Řízení údržby a oprav strojů

Prostřednictvím modulu Servis v našem firemním informačním systému KARAT přecházíme k elektronickému plánování, řízení, evidování a dokumentování údržeb výrobních zařízení.
Díky této změně můžeme lépe řízeně a efektivněji plánovat pravidelné údržby těchto zařízení.

Dále můžeme sledovat a vyhodnocovat ekonomickou náročnost nejen pravidelného servisu, ale i mimořádných oprav na výrobních strojích.

Hlášením závad přes náš terminálový systém TERMAN a následným zablokováním neshodného výrobního zařízení dochází k eliminaci odvádění výroby na takovém zařízení.

Všechny tyto změny mají za cíl především zvýšit kvalitu vyráběných zakázek.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Co jsou Cookies? SOUHLASÍM