Závazek společnosti

Zásady pro ochranu údajů dle EU-GDPR (EU2016/679)

 

Společnost TOROLA electronic spol. s r.o. považuje ochranu dat a soukromí za stěžejní.

Osobní údaje nikdy neprodáváme třetí straně a veškeré zpracovatelské operace provádíme v přísném souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") (konkrétně, avšak bez omezení na čl. 6 odst. 1 písm. B) až f) a článek 28) a s právním řádem České republiky.

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropské komise o ochraně údajů (EUGDPR) Vás informujeme o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje. Konkrétně se zaměřujeme na spravedlivé a transparentní používání Vašich údajů.

V souladu se zásadami spravedlnosti a transparentnosti, tyto Zásady přinášejí informace o údajích, které shromažďujeme, o účelu jejich používání a právech, která Vám jako poskytovatelům svých osobních údajů náleží.

Rovněž Vás chceme informovat co dělat v případě, kdy dojde k porušení těchto zásad.

Více zde:

Zásady ochrany osobních údajů ve firmě TOROLA electronic, spol. s r. o.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Co jsou Cookies? SOUHLASÍM