Electronic Manufacturing Services

EMS služby v detailu

Realizujeme komplexní projekty EMS od nákupu komponent až po dodání výrobku na požadovanou adresu

Každý výrobek obdrží na počátku výrobního cyklu jedinečný kód v podobě štítku s 2D kódem, který ho provází celým výrobním procesem. Všechny operace, které se v průběhu výrobního procesu na daném výrobku provádějí, jsou prostřednictvím tohoto kódu podrobně evidovány a v případě zjištěné neshody je již jen otázkou několika málo okamžiků vyhledat zdroj chybného úkonu za účelem zjednání nápravy.

Návrh zpracování DPS

Pracovníci technické přípravy výroby na základě podkladů dodaných zákazníky individuálně navrhnou technologii výroby k jednotlivým zakázkám.
Samozřejmostí je i zajištění výroby vícevrstvých DPS.

Návrh a optimalizace DPS