Electronic Manufacturing Services

Dotazník uchazeče o práci

Máte-li zájem o práci v naši firmě, ​vyplňte prosím tento dotazník, případně přiložte svoje CV, osvědčení, certifikáty a pod.


 Kontaktní údaje 


 Osobní údaje 


 Kompetence 

 Vzdělání 

(Uveďte svoje nejvyšší dosažené vzdělání.)

(Uveďte další svoje dovednosti, znalosti, účasti na kurzech a pod.)

 Jazykové znalosti 

 Znalost práce na PC 

Doplňte, případně odstraňte, co se nehodí.


 Řidičský průkaz 

 Získaná praxe 

Firma, zastávaná profese, délka praxe...

 Profesní životopis 


 Současný stav 


 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ 

Svým podpisem jako Subjekt údajů uděluji tímto společnosti TOROLA electronic spol. s r.o., se sídlem Nádražní 906, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01, IČO: 42767555, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  oddíl C, vložka 1966, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním osobních údajů, uvedených na tomto formuláři.

Účelem zpracování osobních údajů je zpracovávání databáze uchazečů pro vyhledání vhodné nabídky pracovního uplatnění uchazeče v rámci firmy Správce. Doba zpracování osobních údajů je 5 let od ukončeného výběrového řízení. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou zpracovány elektronicky, a to v IS společnosti v modulu Personalistika, pověřenou osobou.

Dále uděluji tímto souhlas se zpracováním a uchováním všech dat uvedených na poskytnutém životopisu, popř. v motivačním dopise nebo jiném dokumentu, který předávám Správci za účelem budoucího kontaktu v případě dalších výběrových řízení. Souhlasím, aby tento předaný dokument byl uchován a zpracován elektronicky jako příloha k mému záznamu v IS pověřenou osobou Správce.

 

 POUČENÍ UCHAZEČE - SUBJEKTU ÚDAJŮ (VE SMYSLU NAŘÍZENÍ GDPR) 

 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce údajů o zpracování údajů za účelem shromažďování a zpracovávání databáze uchazečů pouze pro vyhledání vhodné nabídky pracovního uplatnění uchazeče v rámci firmy Správce.

Správce nepředá osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám, pokud k tomu nenastane právní důvod, např. rozhodnutí soudu. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.