Electronic Manufacturing Services

Náš produkt - Terminál docházky

Terminály WFMS-IP, terminály docházky a traceability výroby

V rámci partnerského řešení s našim implementátorem informačního systému, s firmou KARAT Software a. s., vyrábíme terminály docházky, stravy a traceability výroby jako rozšíření IS KARAT. Nabízíme několik typových řad terminálů WFMS-IP.

Terminál WFMS-IP je v podstatě jednoduchým vstupně/výstupním terminálovým zařízením zahrnujícím klávesnici a displej, které komunikuje s řídícím programem spuštěným na serveru prostřednictvím protokolu TCP/IP.

Výhody

  1. univerzálnost
  2. jednoduchost
  3. široké možnosti využití
  4. snadné nastavení
  5. snadná zaměnitelnost jednoho terminálu za druhý
  6. terminálové provedení
  7. dodávaný FW na míru dle konkrétní použité čtečky čárových (či 2D) kódů
  8. robustní, odolné, trvanlivé provedení
  9. nízké provozní náklady

Terminál docházkového systému

Terminály WFMS-IP/ED3 a ED4 slouží pro sběr dat a vyhodnocení docházky zaměstnanců.

Terminál pro otevírání dveří

Terminály WFMS-IP/DT1 a DT2 používají dvě integrovaná nezávislá relé k ovládání otevírání dveří, závor, turniketů či jiných vstupních zařízení prostřednictvím tzv. elektronických vrátných na základě nastavitelných pravidel.

Terminál traceability výroby

Terminál traceability WFMS-IP byl navržen a zkonstruován jako odolný terminál s dlouhou životností pro použití ve výrobním prostředí pro odvádění operací výrobního procesu.

Terminál stravovacího systému

Terminál WFMS-IP/SO2 slouží pro individuální objednávání stravy zaměstnanci.