Electronic Manufacturing Services

Osazování plošných spojů

Osazujeme technologií THT, SMT i kombinovaně

Logo Traceability

Zajistíme kompletní dodávku elektroniky dle Vašeho návrhu za rozumnou cenu a ve vysoké kvalitě.
Prostě objednáte a zbytek vyřešíme za Vás!

V rámci flexibilního výrobního procesu prochází všechny výrobky jednotlivými fázemi, v nichž se jednotlivé výrobní operace systémem traceability výroby zaznamenávají do informačního systému.

Osazování DPS

 • Desky plošných spojů osazujeme technologií SMT i THT.
 • THT komponenty osazujeme ručně a k jejich zapájení používáme selektivní pájecí vlnu nebo plošnou pájecí vlnu.
 • SMD součástky osazujeme automaty od společnosti JUKI.
 • Práce při osazování probíhá v souladu s plánem na potlačení ESD dle ČSN EN 61340. Všechny komponenty citlivé na elektrostatický výboj (ESDS) jsou chráněny po celou dobu skladování i manipulace s nimi.
 • SMD součástky citlivé na vlhkost skladujeme ve vysoušecí skříni X-TREME BASIC 2 - 1250 l.
 • Optickou kontrolu zapájených DPS provádíme na 2 pracovištích s automaty optické inspekce MEK FDAz520.
 • Optickou kontrolu zapájených bezvývodových SMD součástek nebo součástek se skrytými kuličkovými vývody provádíme na rentgenu Phoenix microme|x neo.
 • Optickou kontrolu správně nanesené pájecí pasty nebo lepidla v místech pro umístění SMD součástek se skrytými kuličkovými vývody provádíme na dynaskopickém bezokulárovém stereomikroskopu Lynx Evo.
 • Provádíme depanelizaci DPS, zalévání elektroniky dvousložkovou hmotou.
 • Mytí DPS provádíme v jednokomorové postřiková myčce Super SWASH IIR+
 • Provádíme funkční testy, programování, kalibrace.
 • Opravy provádíme na opravárenské stanici PDR IP XT5P pro prvky BGA/SMT, která používá infračervenou technologii.
 • Ochranné laky DPS nanášíme na lakovací lince vybavené automatem Nordson ASYMTEK SL-940E a IR vytvrzovací pecí Nordson ASYMTEK Curano II

Využíváme výrobní kapacitu tří osazovacích linek