Electronic Manufacturing Services

Přípravná a pomocná zařízení

Důsledně dbáme na vše, co může ovlivnit kvalitu výrobku

Off-line SMT prac​oviště

Off-line SMT prac​oviště

Pracoviště slouží pro tvorbu programů pro naše osazovací automaty z dat, které dostáváme od zákazníků z jejich návrhového systému. Jeho hlavním účelem je tvorba co největší části osazovacího programu mimo stroj, který tak může osazovat jiné zakázky, čímž se snižují jeho prostoje.
Součástí balíku pro tvorbu programů je i optimizér pro optimalizaci více po sobě jdoucích programů. V praxi se pak vezme blok po sobě jdoucích zakázek a provede se na ně optimalizace. Tento software určí optimální rozmístění podavačů, které se na začátku tohoto bloku všechny vloží do osazovacího automatu a ten pak osadí všechny zakázky na jedno nachystání podavačů. Odpadá tak přehazování podavačů mezi jednotlivými zakázkami.

Střihačky TP/TC4 a TP/TC6

Trimmers TP/TC4
and TP/TC6

Tvarovací zařízení axiálních a radiálních součástek

The forming equipment for axial
or radial components

Ruční kotoučová dělička DPS

Portable circular
PCB divider

Cínovačka HAKKO FX-30

Tin – plating machine HAKKO FX-301

Compact digital soldering bath for leaded and lead-free soldering.

Mantis

Mantis

Magnifying device for optical control of PCB

Lupa CIRCUS LED

Magnifying glass  CIRCUS LED