Lakovací linka Nordson ASYMTEK

Plně automatický systém pro selektivní nanášení ochranných laků.

Začátkem měsíce května 2020 jsme nainstalovali novou lakovací linku, čímž jsme si zajistili zdrojovou zastupitelnost, pro operaci „Strojní selektivní lakování“. Linka je přesnější v nanášení laku, zabezpečuje rychlejší a kvalitnější vytvrzování a především zaručuje variabilitu v možnosti použití více než jednoho typu laku.

Nordson ASYMTEK SL-940E

Nordson ASYMTEK SL-940E

Lakovací automat Nordson ASYMTEK SL-940E je osazen třemi různými aplikátory, které lze využít pro různé typy laku a tím pádem se nám otevírá i cesta pro různé typy vytvrzování.