Electronic Manufacturing Services

TOROLA electronic, spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti zakázkové výroby elektroniky

Cíle

Našim cílem je vybudování dlouhodobých strategických partnerství s našimi zákazníky a zaměstnanci.

  • kvalita a produktivita je pro nás rozhodující
  • čas jsou peníze - vždy dodržujeme časové lhůty
  • máme proaktivní pracovní kulturu
  • flexibilně vycházíme vstříc potřebám našich zákazníků
  • upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci, která přináší výhody pro obě strany

Mise

Misí naší společnosti je být excelentním poskytovatelem komplexních služeb zakázkové výroby elektroniky.
Svým zákazníkům garantujeme vysokou kvalitu výroby a služeb, za klíčové považujeme neustálé zdokonalování našich technologií a strategii bezchybné výroby.

Vize

Vizí vedení společnosti je průběžné zavádění nových technologií, trvalý růst, stabilita společnosti, profesionální tým zaměstnanců a rostoucí kvalita nabízených služeb.

Pro všechny své stávající i potenciální zákazníky nabízíme v našem výrobním závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm komplexní služby v oblasti zakázkové výroby elektroniky.

Využíváním nejnovějšího technického vybavení zajišťujeme kvalitu a rychlost při výrobním procesu. Desky plošných spojů osazujeme technologií SMT, klasickou technologií nebo také kombinovaně.

Timeline firmy

Od roku 1991 se zabýváme vývojem a výrobou elektroniky, přičemž hlavní naše činnost spočívá v zakázkovém osazování desek plošných spojů s komplexním zajištěním materiálu, testováním i následnou montáží.

1991

Založení firmy

TOROLA electronic, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 se sídlem ve Frýdku-Místku. Její hlavní podnikatelskou aktivitou byl vlastní vývoj, výroba a prodej elektronických systémů pro automobilovou a měřící techniku.

2003

Přenesení výroby do Frenštátu p. R.

V tomto roce byla výroba přemístěna do větších výrobních prostor ve Frenštátě pod Radhoštěm a její hlavní činnost se soustředila na zakázkovou výrobu elektroniky.

2005

Nový vizuální styl firmy

V průběhu tohoto roku změnila firma svou grafickou prezentaci a vybudovala zcela nový, moderní jednotný vizuální styl firmy.

2007

Pořízení nové výrobně-administrativní budovy

V únoru 2007 byl přestěhován celý výrobní závod do vlastních, nově zrekonstruovaných prostor ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato akce „Pořízení nové výrobně-administrativní budovy pro firmu TOROLA electronic, spol. s r.o.“ byla spolufinancována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).

2008

Oddělení výroby od vývoje

Na podzim tohoto roku se výroba oddělila od vývoje vznikem společnosti TOROLA design s.r.o., která se stala 100%-ním vlastníkem společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o. Mateřská firma TOROLA design s.r.o. zabezpečuje vývoj a prodej vlastních výrobků a dceřinná společnost TOROLA electronic, spol. s r.o. je zaměřená na zakázkové osazování DPS. V této době využíváme plochu o rozloze 700m2 a dvě SMT linky.

2012

Změna majitele společnosti

V září tohoto roku došlo ke změně majitele společnosti. Mateřská společnost TOROLA design s.r.o. převedla 100% obchodního podílu na jednoho ze zakladatelů společnosti Ing. Tomáše Havlíka, který se tak stal jediným vlastníkem firmy. Byla pochopitelně zachována stávající výrobní činnost - zakázková výroba elektroniky. Sídlem firmy zůstává i nadále Frýdek-Místek, nicméně veškerá přímá či nepřímá komunikace již probíhá výhradně na adrese výrobního závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

2019

Změna sídla společnosti

Provedli jsme administrativní změnu sídla naší společnosti k 1. 4. 2019. Nové sídlo a fakturační adresa společnosti je: TOROLA electronic, spol. s r.o., Nádražní 906, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

2022

Rozšíření kapacity SMT pracoviště

Rozšířili jsme kapacitu pracoviště pro osazování desek plošných spojů SMT technologii o 3. linku, která je určena pro maloobjemové zakázky, aby tak odlehčila a zefektivnila provoz obou hlavních technologických linek SMT I a SMT II.