Electronic Manufacturing Services

Řídíme kvalitu komplexně

Zacílení kvality

Cíleně investujeme do kvality zejména v těchto oblastech:

  • sledovatelnost jednotlivých výrobků (traceabilita výroby)
  • elektronizace firemních procesů (nahrazování papírových formulářů)
  • zvyšování kvalifikace pracovníků

ISO 9001 a 14001

Od roku 2005 řídíme všechny naše procesy v souladu se standardy norem ISO 9001 a ISO 14001.
Naši zaměstnanci byli proškoleni a certifikováni dle standardu IPC A-610D.